Follow
Jurrian van Irsel
Jurrian van Irsel
Unknown affiliation
Verified email at nioo.knaw.nl
Title
Cited by
Cited by
Year
Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier
M Roodbergen, C van Irsel, E Jongejans, RPB Foppen, J Nienhuis, ...
Nijmegen: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2019
32019
State‐dependent environmental sensitivity of reproductive success and survival in a shorebird
J Van Irsel, M Frauendorf, BJ Ens, M Van De Pol, K Troost, K Oosterbeek, ...
Ibis 164 (3), 692-710, 2022
22022
Trekvogels geven inzicht in verspreiding infectieziekten
HP van der Jeugd, J van Irsel, T van Mastrigt
De Levende Natuur 125 (2), 47-52, 2024
2024
Broedresultaten van Merels in het bos en in stedelijk gebied–leefgebieden met afwijkende populatietrends
C van Turnhout, B Goffin, J van Irsel
Limosa 97 (1), 1-11, 2024
2024
Vis als voedsel voor nestjongen bij Merels
J van Irsel, L de Graaf, KD Matson
Limosa 96 (3), 137, 2023
2023
Age-Related Effects of Urbanisation on Innate Immune Function in Eurasian Blackbird Turdus Merula, an Urban Exploiter
J van Irsel, H van der Jeugd, X Huang, W de Boer, R Foppen, K Matson
Available at SSRN 4835394, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6