Follow
Тетяна Дзюба
Тетяна Дзюба
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots
M Chytrý, SM Hennekens, B Jiménez‐Alfaro, I Knollová, J Dengler, ...
Applied vegetation science 19 (1), 173-180, 2016
3472016
Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ
ДВ Дубина, ЮР Шеляг-Сосонко, ОІ Жмуд, МЄ Жмуд, ТВ Дворецький, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2003
562003
Продромус рослинностi Украďни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
28*2019
Класифікація та продромус рослинності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я
ДВ Дубина, З Нойгойзлова, ТП Дзюба, ЮР Шеляг-Сосонко
К.: Фітосоціоцентр 200, 2, 2004
272004
WetVegEurope: A database of aquatic and wetland vegetation of Europe
F Landucci, M Řezníčková, K Šumberová, M Chytrý, L Aunina, ...
Phytocoenologia, 2015
262015
Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. V. Класс Lemnetea R. Tüxen ex O. Bolňs et Masclans 1955
ДВ Дубына, ТП Дзюба
Растительность России 17, 33-44, 2011
252011
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України.
ОЮ Акулов, ЄЙ Андрик, ТЛ Андрієнко, РЯ Арап, МВ Банік, АП Біатов, ...
212012
Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. II. Класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Порядок Phragmitetalia W. Koch 1926
ДВ Дубына, ТП Дзюба
Растительность России, 27-48, 2008
182008
Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae …
ДВ Дубина, ТП Дзюба, З Нойгойзлова, ВА Соломаха, ОВ Тищенко, ...
Рослинність України.–К.: Фітосоціоцентр, 2007
17*2007
Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.)
ДВ Дубина, ТП Дзюба
Український ботанічний журнал, 255-269, 2005
152005
Синтаксономія рослинності островів Азово-Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris
ДВ ДУБИНА, ТП ДЗЮБА
Чорноморський ботанічний журнал 3 (1), 30-55, 2007
132007
Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра iii класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 порядки Magnocaricetalia Pignatti 1953 и …
ДВ Дубына, ТП Дзюба
Растительность России, 15-36, 2009
112009
Галофiтна рослиннiсть у проектованiй екомережi Азово-Чорноморського екокоридору
ДВ Дубина, ТП Дзюба
Вiстi Бiосферного заповiдника "Асканiя-Нова" 10, 33-43, 2008
10*2008
Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті
ДВ Дубина, ТП Дзюба
Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. ФЕ Фальц-Фейна 9, 21-31, 2007
102007
Синтаксономія рослинності рисових полів України
ТП Дзюба
Укр. фітоцен. зб, 92-104, 1996
10*1996
Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. VI. Классы Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae
ДВ Дубына, ТП Дзюба
Растительность России, 2014
92014
Екологічні та ценотичні особливості класу Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 у Північному Причорномор’ї
ДВ Дубина, ТП Дзюба
Укр. фітоцен. зб. Сер. С.–2003.–Вип 3 (20), 113-132, 2003
92003
Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Ємельянова
Український ботанічний журнал, 263-274, 2014
8*2014
Синтаксономічне положення та структура класу Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R. Tx. 1969 у Північному Причорномор'ї
ТП Дзюба
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2008
82008
Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. I
ДВ Дубына, ТП Дзюба
Классы Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al, 7-22, 2001
82001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20