Folgen
Zdzislaw Lewandowski
Zdzislaw Lewandowski
adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Kosmetologii
Bestätigte E-Mail-Adresse bei awf.wroc.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Female perception of a partner’s mate value discrepancy and controlling behaviour in romantic relationships
DP Danel, S Agnieszka, G Kinga, F Piotr, NS Natalia, EA Jankowska, ...
Acta Ethologica, 2016
202016
Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition: classification according to Bioelectrical Impedance Analysis. Part II
A Chwałczyńska, G Jędrzejewski, Z Lewandowski, W Jonak, KA Sobiech
J Sports Med Phys Fitness 57 (3), 252-259, 2017
142017
Comparison of skinfold thickness measured by caliper and ultrasound scanner in normative weight women
Z Lewandowski, E Dychała, A Pisula-Lewandowska, DP Danel
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (23), 16230, 2022
122022
Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u mężczyzn w starszym wieku
M Socha, M Bolanowski, W Jonak, Z Lewandowski
Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2 (4), 73-78, 2007
122007
Sex differences in ocular morphology in Caucasian people: a dubious role of sexual selection in the evolution of sexual dimorphism of the human eye
DP Danel, S Wacewicz, K Kleisner, Z Lewandowski, ME Kret, ...
Behavioral Ecology and Sociobiology 74, 1-10, 2020
112020
Humans do not perceive conspecifics with a greater exposed sclera as more trustworthy: a preliminary cross-ethnic study of the function of the overexposed human sclera
DP Danel, S Wacewicz, Z Lewandowski, P Żywiczyński, JO Perea-Garcia
acta ethologica 21, 203-208, 2018
82018
The Influence of Changes in Size and Proportion of Selected Facial Features (Eyes, Nose, Mouth) on Assessment of Similarity between Female Faces
Z Lewandowski
Collegium Antropologicum 39 (3), 675-684, 2015
72015
The influence of change in the size of face elements on the perception of a woman's portrait
Z Lewandowski, A Pisula-Lewandowska
Homo - Journal of Comparative Human Biology 59 (3), 253-260, 2008
42008
Wpływ miejscowej krioterapii na czucie powierzchowne dotyku w obrębie ręki
A Demidaś, A Pisula, A Koziatek, Z Lewandowski, B Ratajczak
Fizjoterapia Polska 5 (4), 423-427, 2005
4*2005
The adaptive significance of human scleral brightness: an experimental study
S Wacewicz, JO Perea-García, Z Lewandowski, DP Danel
Scientific Reports 12 (1), 20261, 2022
32022
Facial attractiveness and lip morphology of Caucasian women
Z Lewandowski, DP Danel
AnthropologicAl review 81 (4), 404-413, 2018
32018
Wpływ elektrosymulacjina zmiany obwodu ud i talii oraz wskaźnika masy ciała u kobiet
A Pisula-Lewandowska, E Mandzyn, E Jackowska, Z Lewandowski
Kosmetologia Estetyczna 3 (2), 2014
32014
Wplyw FSH-P i Folicotropiny na wyniki superowulacji u krow roznych ras
JM Jaskowski, IM Hutnikiewicz, Z Lewandowski, M Sucharski, ...
Medycyna Weterynaryjna 2 (51), 97-99, 1995
31995
Changes in selected features of a male face and assessment of their influence on facial recognition
Z Lewandowski
Anthropologischer Anzeiger, 323-337, 2011
22011
Zmiany składu ciała pod wpływem zabiegów Radio Frequency (RF) u młodych kobiet
Z Lewandowski, A Pisula-Lewandowska, K Turbiarz, M Socha
Dermatologia Estetyczna 13 (3), 156-161, 2011
22011
An evaluation of the influence of modifications of selected face elements on the reliability of composite drawings
Z Lewandowski
Homo - Journal of Comparative Human Biology 54 (3), 264–274, 2004
22004
Profil metaboliczny i zależność pomiędzy stężeniem progesteronu a wynikamy zacieleń u krów biorczyń zarodków
JM Jaśkowski, R Znaniecki, IM Hutnikiewicz, M Sucharski, ...
Medycyna Wet 50, 619-622, 1994
21994
Wpływ repelentów na wzrost i rozwój jodły pospolitej [Abies alba Mill.]
E Szukiel, Z Lewandowski
Sylwan 136 (09), 59-80, 1992
21992
Ziarniszczak jajnika-ocena wybranych czynników klinicznych i terapeutycznych w ich prognostycznym znaczeniu
M Bidziński, R Krynicki, B Lindner, P Sobiczewski, G Panek, W Wierzba, ...
Ginekologia Polska 72, 2001
12001
Is there no beauty in sexually dimorphic eyes? Facial attractiveness and White Europeans ocular morphology—Brief communication
DP Danel, JO Perea-Garcia, Z Lewandowski, A Szala, P Fedurek, ...
Plos one 18 (4), e0284079, 2023
2023
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20